The resort is 38 kilometres from Hangzhou Xiaoshan International Airport.

XE ĐƯA RƯỚC

There is no shuttle bus to the resort. You can request for chargeable limousine airport transfers.

TAXI

Đi bằng taxi từ sân bay tới khu nghỉ dưỡng mất khoảng 800.000 VND.

XE ÔTÔ

Đi bằng xe ô tô mất khoảng một giờ.